O NáS
historie
tým pro Vás
systém
partnerství
autorství

vyhledávání
 

Váš čas pro kvalitu
15:52
s JM Systémy

hlavní stránka
zaregistrovat se
autorství
napište nám
webmaster

SYSTéM

„Důležitější je tvořit správný produkt, než správně reprodukovat.“
1. Úspěšnost
Měříme „výsledky“. Za výsledky jsou lidé, jejich nápady a dovednosti uplatněné v praxi. To není jen o „ISO“ a vynucených dokumentech a jejich aktualizaci. Naše dokumentace systému kvality vychází z politiky a cílů, které realizujeme s našimi zákazníky a partnery. Máme dokumentovaný systém, ve kterém integrujeme aplikovatelná moudra z mezinárodních a českých norem pro management a kvalitu, ze zákonů a předpisů, kterými se musíme řídit. Lidé rozhodují o kvalitě. Proto klademe důraz na vlastní kvalifikaci a výcvik podle normy ISO 10015. Udržování a prokazování shody podle normy ISO 9001:2000.

2. Výsledky
Měříme „kvalitou a penězi“. Každý platíme za takovou kvalitu, která odpovídá vyvolané potřebě, požadavkům a očekáváním. Umíme zajistit podporu realizace projektů s našimi partnery. Kvalitu služeb měří naši zákazníci. Pokud máte zájem o registraci a využívání nabízených služeb, zeptejte se jiných. Na vlastní chvále nechceme zakládat svoji důvěryhodnost jen proto, že to má býti v procesu moderního marketingu.

3. Kvalifikace
Poradenství, konzultace, školení, trenérské kurzy, odborné služby podnikatelům a pracovníkům různých organizací v ČR. Baví nás učící projekty založené na kvalitě komunikace a řízení změn. Používáme známý cyklus „PDCA“, protože je logický k tomu jak:
„plánovat-dělat-kontrolovat-zlepšovat“ kvalitu produktů lidmi na zařízení s materiály …
„určit-dodržet-monitorovat-hodnotit“ kritéria způsobilosti procesů v domě kvality …
Více už chráníme jako know-how.

4. Působnost
Na českém trhu v různých organizacích. Víme že problémy, které potřebujete řešit mají analogii a podobnost příčin. Proto vždy začínáme s lidmi a nástroji, které se týkají jejich kvalitních výkonů. Tyto nástroje a metody umíme, protože je nejenom učíme používat, ale sami je využíváme v praxi. Radíme v podnicích, ve zdravotnictví, ve službách, kde je odbornost různá. Nepřeceňujeme ani systém, ani odbornost. Vše je v pravomoci a odpovědnosti lidí. Služby a Reference Vám napoví víc.
web by , 2003 JM SYSTÉMY, Novoměstská 960, Chrudim II, tel./fax: 469 620 259 email: info@jmsystemy.cz