REFERENCE
ISO 9001, 14001
ISO 10015, 19011
BOZP, HACCP
ISO 17025
C-o-C
o certifikátech

vyhledávání
 

Váš čas pro kvalitu
16:41
s JM Systémy

hlavní stránka
zaregistrovat se
autorství
napište nám
webmaster

O CERTIFIKáTECH
Připravujeme k certifikacím organizace z různých oborů. Chcete-li nástroje k uznávání, pro úspěšnost, pro zlepšování výkonnosti a efektivnosti procesů, kontaktujte nás. Jsme rádi, když chcete systém pro lidi a plnění stanovených požadavků. Ne jen certifikát, když "musí" být.
 
  "SHODA" = SPLNĚNÍ SPECIFIKOVANÝCH POŽADAVKŮ.
 
  "CERTIFIKACE" je stanovené posuzování shody způsobilou osobou. Posuzuje produkt, proces, systém nebo pracovníka podle požadavků specifikovaných např. v technické normě, v právním předpise. Produktem se rozumí materiál, polotovar, stroj, výrobek, služba, SW apod. O certifikaci mohou požádat všechny organizace, které splní stanovené požadavky a vyberou si certifikační společnost (www.iso.cz).
 
  "CERTIFIKAČNÍ AUDIT" je proces vedený profesionálním auditorem ve shodě s normou ISO 19011:2002.
 
  "CERTIFIKÁT" je dokument vydaný způsobilou osobou na základě prokazování shody v praxi se specifikovanými požadavky." Vydávání certifikátů a proces certifikace dozoruje ČIA (www.cai.cz) u osob akreditovaných v ČR k různým certifikacím (viz normy ČSN EN řady 45000).
 
  "CERTIFIKÁT O PRODUKTU" prokazuje shodu s požadavky specifikovanými v určité normě, nebo předpisu na produkt. Typický je "výrobkový certifikát". Např. kvalitu, bezpečnost a další požadované vlastnosti výrobku podle stanoveného rozsahu prokazuje "certifikát typu" na základě protokolů ze zkoušek. Způsoby prokazování určují zákazníci a technické právní předpisy - Zákon o technických požadavcích na výrobky. U dřeva např. CFCS 1004-1:2002 a další. Základem prokazovaní shody včetně značky CE je splnění základních požadavků z nařízení vlády ke stanoveným výrobkům, harmonizovaných technických norem a určených norem (www.csni.cz).
 
  "CERTIFIKÁT O SYSTÉMU" prokazuje shodu s požadavky na management a řízení procesů (kvalita řízení v cyklech "PDCA"). Typickým představitelem je "systémový certifikát". Např. splnění požadavků podle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001, ISO 17025 atd. Je důležité vítězství obsahu (výsledky) nad formou (papíry). Důvěru zákazníka dělá vnější komunikace a systém zaručující dodávání produktů ve smluvené kvalitě, čase, množství a ceně.
 
"CERTIFIKÁT O ZPŮSOBILOSTI" prokazuje shodu kompetence s požadavky na zvládnutí určitého procesu. Typickým představitelem je "personální certifikát". Např. certifikovaný manažer kvality, auditor, konzultant, poradce prokazuje znalosti a dovednosti specifikované pro výkon činnosti v oboru. Certifikující orgány uplatňují dozor podle normy ČSN EN 45013.

web by , 2003 JM SYSTÉMY, Novoměstská 960, Chrudim II, tel./fax: 469 620 259 email: info@jmsystemy.cz