SLUžBY
produkty a prostředí
vzdělávání a kurzy
pracoviště a rizika
zkušebny a shoda

vyhledávání
 

Váš čas pro kvalitu
16:07
s JM Systémy

hlavní stránka
zaregistrovat se
autorství
napište nám
webmaster

ZKUšEBNY A SHODA

„Kvalitu, kterou měříme, řídíme.“
Samostatně a ve spolupráci s autorizovanými a notifikovanými osobami v ČR Vám pomůžeme posuzovat a prokazovat shodu produktů (značky CE, CFCS). Víte, že ručení za bezpečnou kvalitu výrobku a jeho další vlastnosti je nevýlučně ze zákona na straně výrobce. A v tom je možná spolupráce s námi:
     Posuzování shody obecné bezpečnosti výrobků (zákon č. 102/2001 Sb.)
     Posuzování shody výrobků v rozsahu stanoveném zákony a nařízeními vlády
      (technické právní předpisy viz zákon č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
     Analýza rizik při vývoji a návrhu výrobku (ISO 9001-kap. 7.3)
     Zkušebnictví, metrologie, monitorování (shoda s ISO 17025)

Dodavatelé pro automobilní průmysl potřebují umět splnit požadavky ISO 9001:2000, následně ISO/TS 16949:2002. V případě interních laboratoří také ISO/IEC 17025, u externích s akreditací podle této mezinárodní normy. Máme řadu realizovaných projektů a přípravu na akreditaci Vám můžeme také nabídnout.

web by , 2003 JM SYSTÉMY, Novoměstská 960, Chrudim II, tel./fax: 469 620 259 email: info@jmsystemy.cz